HANS MOSSFELDT AB    
Gamla Tyresövägen 337,     SE-121 33 Enskededalen Tel. 08-556 224 00, Fax 08-649 71 00     Mobiltel. 070-5207221
E-mail: info@mossfeldt.se

MEK Rub Test Machine


MEK Rub Test machine har utvecklats för att komma över problemen med motsägande testresultat.. Denna halvautomatiska provutrustning ger produktionspersonal och kvalitetsavdelningen möjlighet att få jämförbara och lika resultat på samma provobjekt men på olika utrustningar.

Egenskaper

  • Mycket driftsäker och ofarlig, ingen elektricitet inblandad.
  • Beröring med  MEK minimerad.
  • Konstant tryck.
  • Styrd slagräkning, inställbart från 1 - 999.
  • Enkelt handhavande.
  • Minimal mängd av MEK behövs för provningen, mindre slöseri material och mindre nersmutsning av luften.

 

Till första sidan            Till sidans början                         Till DJH Designs innehållsförteckning      

Copyright © 1995 [HANS MOSSFELDT AB]. All rights reserved.
Revised: 11-08-09.