HANS MOSSFELDT AB    
Gamla Tyresövägen 337,     SE-121 33 Enskededalen Tel. 08-556 224 00, Fax 08-649 71 00     Mobiltel. 070-5207221
E-mail: info@mossfeldt.se

 

 

DJH Designs skrap och vidhäftningstester


Hur blir man av med penntestet?

Skaffa DJHs nya "Scrape & Intercoat adheison tester".

 

intercoat.gif (20550 bytes)

 

Behovet att standardisera den typiska "mynttestet" för provning av vidhäftningen hos mellanskikt var den drivande faktorn hos DJH Design för att få fram en utrustning och metod kapabel för kvantifiering av mellanskiktsvidhäftning.

De hittillsvarande on-line utrustningarna har inte kunnat prova skjuvbrottgränsen för vidhäftningen mellan två skikt. Vid en svag vidhäftning finns en potentiell begränsning i tillverkningsprocessen. Skrapprovning har varit begränsad till den tidigare nämnda "mynttestet" eller till laboratorieutrustningar vilka inte har varit tillräckligt hållbara för produktionskontroll on-line.

Utrustningen är naturligtvis användbar även för skikt/substrat-provning.

Normal böjlighets och vidhäftningsprovningar kan i många fall räcka, men när produkten utsätts för skjuvkrafter, kan skiktet avlägsnas från substratet.

Skrapprovaren kan användas för såväl on-lineprovning i produktion som på laboratorier för bestämning av kvaliteten hos olika färg/substratprocesser.

 

 

 

 

 

Till första sidan             Till sidans början              Till DJH Designs innehållsförteckning               

Copyright © 1995 [HANS MOSSFELDT AB]. All rights reserved.
Revised: 11-08-09.