HANS MOSSFELDT AB    
Gamla Tyresövägen 337,     SE-121 33 Enskededalen Tel. 08-556 224 00, Fax 08-649 71 00     Mobiltel. 070-5207221
E-mail: info@mossfeldt.se

 

 

DJH Designs vidhäftningsprovare


 

 

DJH Designs vidhäftningsprovare är en robust och lättanvänd bänkutrustning för provning av vidhäftningen och töjbarheten på målade ytor.

Utrustningen arbetar hydrauliskt med hjälp av en separat elektriskt driven hydraulenhet. Hydrauliken används för att ge en jämn belastningsökning på provobjektet, vilket medför bättre styrning av testförloppet med noggrannare resultat.  

Provet sätts in i utrustningen genom ett sidofönster. Därefter spänns provet fast med genom medsols vridning med ett handvred. Standardutrustningen levereras med inspännings och formverktyg för provstycken med tjocklekar upp till   1,6 mm. Extratillbehör för tjocklekar upp till 5 mm. tjocka provobjekt kan levereras.


Provplåtar med ca 75 mm. bredd sätts in i provfönstret och hålls på plats med hjälp av en fastspänningsanordning. 
Med hjälp av ventilspaken styrs hastigheten och kraften av indentorkroppen mot provobjektet. Indentorkroppen stannas när man ser de första tecknen på sprickning på provobjektet. Provobjektet tas ur och provningen kan avslutas.

 

 


Till första sidan               Till sidans början           Till DJH Designs innehållsförteckning        

 

 

                          Copyright © 1995 [HANS MOSSFELDT AB]. All rights reserved.
                          Revised: 08-09-03.